NYHETER

SKOLENE ER SJEKKET OG SER UT TIL Å VÆRE I ORDEN.

Våre kontakter bekrefter at alle skolene er besøkt og kan heldigvis bekreftes å være ok . (Det kan være mindre sprekker i vegger som må repareres, men det krever nærmere undersøkelser.)

Alle skolene ligger i Idlib City og syd for det store jordskjelv området nord vest Idlib - mot Tyrkia . Her er det en helt forferdelig situasjon - og for det er ikke rom nok i herberget for alle som har mistet hjem og alt er veldig uorganisert ennå.

Hjelpeorganisasjonen konsentrerer seg om å få ut mennesker som kanskje lever ennå - og ikke de som har mistet familie og hjem.
Hele Idlib rister og skjelver ennå, men bare få dårlig funderte hus i Idlib City har rast.

Vår kontakt Yousef som er leder av Utdanningsdirektoratet setter nå opp en type arbeidsorganisasjon med lærere og ansatte og vil tilby foreldreløse barn hus og omsorg i skolelokaler og få kjøpt inn store skoletelt som gir familier for vind og kulde . Folk er begynt å fryse ihjel . Skolene er eneste store bygningen i noen av forsteder og landsbyer.

Nå takkes vi for at vi har stått på.

Vi anmoder alle om å gi romslige bidrag til de hjelpeorganisasjoner som er inne i området å hjelper med livsnødvendig nødhjelp i området.

DET HASTER!


situasjonen etter jordskjelvet er uoversiktlig.

Regionen med våre skoler er sterkt berørt av jordskjelvet i går.

Vi har ikke mottatt informasjon om noen av skolene er skadet, men det er fortsatt en uoversiktlig situasjon.

Våre lokale kontakter er i gang med å skaffe oss oversikt.
Vi kommer tilbake med statusoversikt så snart vi vet mer.

Klubben investerer fortsatt i nye skoler i idlib.

AKO SKOLEN ÅPNET 3 DESEMBER 2022.

Mjøndalen Rotaryklubb med flere klubber i distriktet fortsetter å støtte oppbygging av utbombede skoler i Idlib provinsen. Vi stiller midler til rådighet og lokalbefolkningen gjør jobben. Takk til AKO Foundation for svært velvillig støtte slik at prosjektet kunne gjennomføres.

Bildene er fra åpningen av Ako skolen i den nye flyktningebyen . Barna har brukt skolen ca 1 måned, men i dag ble den offisielt åpnet og overtatt av Utdanningsdirektoratet
For pengene har de også laget et lekesenter for de mindre barna .
På de denne skolen går gutta på formiddagen og jentene på ettermiddagen
Toalettbygningene ser du lengst borte på gårdsplassen


Kan være et bilde av 2 personer, folk som står og utendørs
Kan være et bilde av 8 personer, folk som står og ballong
Kan være et bilde av 2 personer, barn, folk som står, folk som sitter og utendørs
Kan være et bilde av utendørs
Kan være et bilde av utendørsneste prosjekt er oppbygging av skole for jenter. 

skolen skal få gode og trygge toalettforhold slik at jenter kan fortsette skolegangen når de når puberteten.

 Målet er å få dette til i løpet av 2023.


ungdomsprisen tildelt ibk senior dugnadsgjeng.

 IBKs senior dugnadsgjeng  er tildelt Mjøndalen Rotarys ungdomspris for 2022. 

Noen kan kanskje under seg over at IBKs dugnadsgjeng som stort sett består av pensjonister får en ungdomspris, men det gir god mening når man hører begrunnelsen fra  Mjøndalen Rotary.

Prisen gis til den eller de som på en utmerket måte bidrar til aktivitet for barn og ungdom i sitt nærmiljø.

Dugnadsgjengen i IBK har gjennom sin gode innsats i mange år på IBKs  anlegg på Årbogen bidratt til at barn og ungdom har et topp moderne og antageligvis en av distriktes flotteste idrettsanlegg å boltre seg på.

Utskifting av eksisterende kunstgressbane med miljøtiltak for å hindre spredning av granulat utenfor banen, utvidelse av kunstgress med 1 5er bane og 2 3er baner, i tillegg er det anlagt ny ski trasse i området rundet anlegget på Årbogen er de store oppgavene som er utført siste år, samt planmessig vedlikehold av anlegget generelt uke etter uke.

Prisen består av et diplom og kr 10 000 og ble overrakt på IBKs tradisjonsrike sommerfest av sekretær Erik Nedberg fra Mjøndalen Rotary klubb.